چهارمين پيروزى پياپى آرارات

هفته چهاردهم دسته دوم باشگاههاى كشور
تداوم صدرنشينى برق تهران و مس رفسنجان

هفته چهاردهم مسابقات دسته دوم باشگاههاى كشور به پايان رسيد و برق و مس رفسنجان، صدرنشينى خود را حفظ كردند.در مهمترين ديدارها از گروه اول مس رفسنجان از سدگاز سرخس گذشت، سپاهان نوين با ۲گل دانشگاه آزاد را شكست داد، پيام ارتباطات لرستان بانتيجه ۳ بر۱ از سد شهردارى كرمان گذشت و آرارات نيز با يك گل پرسپوليس برازجان را مغلوب ساخت. درگروه دوم نيز داماش با ۴ گل هپكو را شكست داد، نيرومحركه قزوين بايك گل از سد گل گهر سيرجان گذشت و خورشيد زريوارمريوان نيز با همين نتيجه پيام ارتباطات شيراز را شكست داد. ايران جوان بوشهر و مهركام پارس نيز به ترتيب ۴ بر صفر و۳ بر۲ بر پتروشيمى تبريز و كارون خرمشهر غلبه كردند.

آرارات ۱- پرسپوليس برازجان صفر

در ورزشگاه اختصاصى آرارات، شاگردان ورژ بخشى به چهارمين برد پياپى خود دست يافتند و به رده سوم جدول رسيدند. تيم محبوب ارامنه با تك گل ديرهنگام آرين آراگلى (۸۵) از سد تيم سختكوش پرسپوليس برازجان گذشت.
با اين پيروزى آرارات هم امتياز با سپاهان نوين و با تفاضل گل كمتر در رده سوم جدول قرارگرفت

آينه ليگ
گروه اول
مس رفسنجان يك گاز سرخس صفر
داود دشتپورى (۱۵)
سپاهان نوين ۲ دانشگاه آزاد لنگرود صفر
حسين رييسى( ۳۸) ، جواد نيكبخت( ۷۵ )، اخراج: داود نظرمحمدى (۸۰) از لنگرود
پيام ارتباطات لرستان ۳ شهردارى كرمان ۱
ايمان القاسى (۱۳)، سعيد طيبى (۲۸)، سيد مهدى سهرابيان (۷۸) براى لرستان، ايمان كمپانى (۴۱) براى كرمان
چوكاى تالش ۲ فجرسپاه ۲
آرش فروغى مهر (۳۰ پنالتى)، حسن شمس (۸۹) براى چوكا، محسن سليمى (۷)، محسن نفر (۵۲) براى فجر
آرارات يك پرسپوليس برازجان صفر
آرين آراگلى (۸۵)
ذوب آهن اردبيل ۲ نوژن ۱
داريوش عرفانى (۱۰)، فرهاد جليل قدر (۸۶) براى ذوب آهن، محمدمولا (۸۰) براى نوژن
گروه دوم
داماش ۴ هپكوى اراك صفر
هادى نوروزى (۱و۵) هر۲ گل از روى نقطه پنالتى، ۸۰ و ،۸۵ اخراج :حسين يونسى (۸۸) از هپكو
خورشيد زريوار مريوان يك پيام ارتباطات شيراز صفر
شهرام عبداللهى (۷۲)
نيرومحركه قزوين يك گل گهر سيرجان صفر
محمد فعال (۵۰)
ايران جوان بوشهر ۴ پتروشيمى تبريز صفر
محمد ليموچى (۱۴)، مرتضى جماهيرى (۴۰)، محمد خرمزى(۵۵ پنالتى)، ماشاءالله دستيارى زاده (۸۲)
مس سرچشمه كرمان صفر برق تهران صفر
شهر صنعتى كاوه يك سپيدرود يك
ادموند اختر (۱۵) براى كاوه، محمدزمانى (۴) سپيدرود
كارون خرمشهر ۲ مهركام پارس ۳
خالد قاوى (۸۵ ) و سعيد حيدرى (۹۰) براى كارون خرمشهر
داود عظيمى (۳۵)، غلام شهبازى (۷۰)، مصطفى چراغى (۸۵ ) براى مهركام پارس
/ 0 نظر / 15 بازدید