چوب حراج افلاك بر امتياز بازي‌هاي خانگي!
افلاك لرستان ۲  صنعت گاز سرخس ۲                ديهيم اهواز 0 سپيدرود رشت 0
شهردارى انزلى ۱ نفت تهران 0           پيام مخابرات شيراز ۳ سازان راه قم ۱
ايرانجوان بوشهر ۱ صنعتى كاوه ۱      پتروشيمي تبريز ۲ آرارات ۱     فجرتهران ۱ پارچين قزوين ۰

/ 1 نظر / 69 بازدید
سعید

من آرزو میکنم تا این تیم به میانه جدول بیاید تا از خطر سغوط نجات یابد

Whoops, looks like something went wrong.