پست های ارسال شده در دی سال 1384

۱۱نفر اصلی تيم فعلی فوتبال آرارات

رديف ايستاده از سمت راست به ترتيب آرتين ميناسيان،رايموند قره بيگی،ادموند آخوميانس،فيدالگو،ادوين هايراپتيان حالت نشسته از سمت راست به ترتيب سزار،آرا عيوضی،شاهيک هارطونيان،آرتور ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 33 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.