۱۱نفر اصلی تيم فعلی فوتبال آرارات

رديف ايستاده از سمت راست به ترتيب آرتين ميناسيان،رايموند قره بيگی،ادموند آخوميانس،فيدالگو،ادوين هايراپتيان حالت نشسته از سمت راست به ترتيب سزار،آرا عيوضی،شاهيک هارطونيان،آرتور ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 33 بازدید
شهریور 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
2 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
5 پست
شهریور 85
5 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
7 پست
بهمن 84
5 پست
دی 84
1 پست

Whoops, looks like something went wrong.