كميته مسابقات فدراسيون فوتبال برنامه هفته دهم و يازدهم ليگ دسته دوم را اعلام كرد.  برنامه اين مسابقات به شرح زيراست :
هفته دهم : پنجشنبه چهارم بهمن ماه
.................................

استقلال جنوب تهران - مس سرچشمه كرمان ، ساعت ‪ ، ۱۴‬شريعتي كرج
ذوب آهن اردبيل - مهركام پارس تهران ، ساعت ‪ ، ۱۴‬تختي ،

اردبيل نيرومحركه قزوين - مقاومت تهران ، ساعت ‪ ، ۱۴‬شهيدرجايي

، قزوين پتروشيمي تبريز- صنايع پارچين قزوين ، ساعت ‪ ، ۱۴‬تختي ، تبريز
مازيران ساري - دانشگاه آزاد لنگرود، ساعت ‪ ، ۱۴‬شهيدمتقي ،

 ساري فولاديزد- فولادهرمزگان ، ساعت ‪ ، ۱۴‬شهيد نصيري ، يزد
گازگلستان - پرسپوليس برازجان ، ساعت ‪ ، ۱۴‬آزادي ، گرگان
نفت تهران - صنعت گازسرخس ، ساعت ‪ ، ۱۴‬دانشگاه ،آميراباد، تهران

 پيام مخابرات شيراز - فجر منطقه ‪ ۲‬تهران ، ساعت ‪ ، ۱۴‬كما ، شيراز

 آرارات تهران - صنعتي كاوه تهران ، ساعت ‪ ، ۱۴‬اختصاصي آرارات ،

 تهران ايرانجوان بوشهر- ديهيم اهواز، ساعت ‪ ، ۱۴‬شهيد بهشتي ، بوشهر
افلاك لرستان - سازان راه قم، ساعت ‪ ،۱۴‬تختي ، خرم اباد
شهرداري انزلي - سپيد رو رشت ، ساعت ‪ ، ۱۴‬تختي ، انزلي
كشت و صنعت شوشتر - هپكو اراك ، تختي شوشتر.


**بدليل راي شماره ‪ -۲۱۷/۱۰‬الف ، ‪ - ۲۶۱‬تاريخ ‪ ۸۶/۱۰/۱‬كميته انضباطي در مورد باشگاه كشت وصنعت شوشتر) متعاقبا اعلام مي‌گردد.

هفته يازدهم ، چهارشنبه ‪ ۱۰‬بهمن ماه
..................................

مس سرچشمه كرمان - ذوب آهن اردبيل ، ساعت ‪ ، ۱۴‬شهيد زينلي ، سرچشمه

 مقاومت تهران - استقلال جنوب تهران ، ساعت ‪ ، ۱۴‬تختي شماره ‪ ، ۲‬تهران

سپيدرودرشت - پتروشيمي تبريز، ساعت ‪ ، ۱۴‬شهيدعضدي ، رشت
دانشگاه آزاد لنگرود - نيرومحركه قزوين ، ساعت ‪ ، ۱۴‬شهداء ،لنگرود

هپكواراك - فولاديزد ، ساعت ‪ ، ۱۴‬اختصاصي هپكو، اراك
پرسپوليس برازجان - مازيران ساري ، ساعت ‪ ، ۱۴‬تختي ،برازجان
فولادهرمزگان - گازگلستان ، ساعت ‪ ، ۱۴‬تختي ، بندرعباس
صنعت گازسرخس - پيام مخابرات شيراز، ساعت ‪ ، ۱۴‬اختصاصي صنعت گاز،سرخس

صنعتي كاوه تهران - نفت تهران ، ساعت ‪ ، ۱۴‬كارگران ، زنجان
فجرمنطقه ‪ ۲‬تهران -ايرانجوان بوشهر، ساعت ‪ ، ۱۲‬شهيد چمران شادآباد،تهران

سازان راه قم - آرارات تهران، ساعت ‪، ۱۴‬يادگارامام ، قم
ديهيم اهواز - شهرداري انزلي ، ساعت ‪ ، ۱۴‬شهداء‌نفت ، اميديه
صنايع پارچين قزوين - افلاك لرستان ، ساعت ‪ ، ۱۴‬شهيدرجايي ، قزوين

 مهركام پارس تهران - كشت وصنعت شوشتر، ساعت ‪ ، ۱۴‬امام خميني ، اسلامشهر

/ 2 نظر / 73 بازدید

بابا بازی چند چند شده؟

argin

از بازی ديروز خبری ندارم تا شب گزارش مينويسم

Whoops, looks like something went wrong.